Skip to main content

ЗОНУВАННЯ

ЗОНУВАННЯ
(zoning) Розподіл певних видів діяльності по окремим районам. Деякі види діяльності, викликаючи шум, погані запахи або пил або створюючи напружений рух транспорту, можуть бути причиною негативних зовнішніх ефектів від економічної діяльності (externalities). Зонування намагається мінімізувати шкоду, яку завдають такою активністю, шляхом концентрації її там, де вона приносить найменшу шкоду, і відділення її від житлових, торгових районів або природних місць відпочинку.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.