Skip to main content

УМОВИ РОБОТИ

УМОВИ РОБОТИ
(working conditions) Умови, в яких повинні працювати наймані працівники. Вони включають такі параметри, як дозволені перерви, освітленість, температура і вентиляція робочих місць, безпеку і зручності у використанні механічного та іншого обладнання, а також транспортних засобів, нормальне штатний розклад, міри покарання. Умови роботи визначаються законодавчими актами, наприклад законом про охорону здоров'я та безпеки на робочому місці, колективними договорами (collective bargaining) між роботодавцями та професійними спілками, що представляють працівників, і позитивними змінами, зробленими роботодавцями, щоб поліпшити ставлення колективу до себе і підняти моральний стан персоналу .

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.