Skip to main content

РОБОТА

РОБОТА
(work) Діяльність, що включає фізичні і / або розумові зусилля. Хоча більша частина робіт є оплачуваною діяльністю або роботою з метою вилучення економічних вигод на основі самостійної зайнятості, існують і інші види робіт. Це різні види добровільної роботи, коли люди беруть участі в доброчинності або виконують роботу завданням партій, за яку інші особи отримують оплату, а також робота по домашньому господарству, коли люди працюють на благо своєї сім'ї.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

РОБОТА
1) вид і місце трудової діяльності людини; 2) здійснення трудової діяльності, участь у праці, виконання людиною, колективом певного кола доручень, завдань.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.