Skip to main content

ЗНОС, старінням

ЗНОС, старінням
(obsolescence) Старіння обладнання в результаті технічного прогресу або зміни смаків. Устаткування може застаріти, так як споживачі не хочуть більше купувати вироблені на ньому товари, або ж технічний прогрес (technical progress) в інших галузях промисловості свідчить про те, що відпала необхідність в проміжних товари, що випускаються за допомогою старого про орудованія. Воно може застаріти через появу в цій галузі нових машин і устаткування, які дозволять виробляти продукцію з меншими витратами праці, палива та матеріалів, а також у зв'язку з тим, що вже не відповідає новим, удосконаленим правилам техніки і охорони праці. старіння обладнання відрізняється від втрати його вартості в результаті фізичного або морального зносу.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.