Skip to main content

СКЛАД ВОДИ

СКЛАД ВОДИ

сукупність домішок у воді мінеральних і органічних речовин в іонному, молекулярному, комплексному, колоїдному і зваженому стані, а також ізотопний склад містяться в ній радіонуклідів (Правила охорони поверхневих вод, 1991 .)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Склад води
сукупність домішок у воді мінеральних і органічних речовин в іонному, молекулярному, комплексному, колоїдному і зваженому стані, а також ізотопний склад містяться в ній радіонуклідів (Правила охорони поверхневих вод, 1991) .

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.