Skip to main content

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ
обробка відходів до нешкідливих для людей, тварин, рослин, довкілля концентрацій, або герметичне поховання тих відходів, які не піддаються обробці. Див. Також Детоксикація .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ

обробка відходів, в тому числі спалювання і знезараження відходів на спеціалізованих установках, з метою запобігання шкідливому впливу відходів на здоров'я людини і навколишнє природне середовище (закон "Про відходи виробництва і споживання" .)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Знешкодження відходів
обробка відходів, в тому числі спалювання і знезараження відходів на спеціалізованих установках, з метою запобігання шкідливому впливу відходів на здоров'я людини і навколишнє природне середовище (закон "Про відходи виробництва і споживання" ).

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.