Skip to main content

ГАРАНТІЯ, ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ГАРАНТІЯ, ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
(guarantee) Зобов'язання відремонтувати або замінити бракований товар або повернути позику замість позичальника, якщо сам позичальник виявиться не в змозі зробити це. Деякі гарантії є юридично зобов'язуючими і служать засобом захисту інтересів тих, кому вони надані, за умови, що гарант платоспроможний. Якщо гарантія не носить юридично зобов'язуючого характеру, гарант у разі невиконання взятих на себе зобов'язань ризикує своєю репутацією.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.