Skip to main content

ГАРАНТІЙНИЙ КАПІТАЛ

ГАРАНТІЙНИЙ КАПІТАЛ
термін, прийнятий в ряді країн, що виражає власний капітал приватних акціонерних та ощадних банків, страхових компаній ; представлений зазвичай в ліквідній формі, знаходиться в певних межах по відношенню до суми зобов'язань (приблизно 10%). Не може бути використаний для виплати дивідендів, покриття збитків, використовується тільки за прямим призначенням.

Райзберг Б. А., Лозівський Л . Ш., С ародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.


Економічний словник. 2000 .