Skip to main content

ОБСЯГ

ОБСЯГ
(stock) Змінна величина, яка характеризує стан справ в певний момент часу. Вона протилежна показником потоку (flow), який описує темп, з яким цей стан змінюється за певний період часу. Наприклад, грошова маса, або пропозицію грошей, рівень цін, активи фірми або рівень зайнятості відносяться до поняття обсягу; тоді як національний дохід, прибутку фірм або рівень промислового виробництва відносяться до категорії потоку.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

ОБСЯГ
кількісний економічний показник, що відображає величину витрачених ресурсів, витрат факторів виробництва, виробленого або споживаного продукту, попиту та пропозиції товарів і послуг. Вимірюється в натуральних (фізичних) або в грошових одиницях. Наприклад, обсяг продукції, товарів, послуг, робіт, обсяг споживання, обсяг експорту та імпорту, обсяг платежів.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.