Skip to main content

Живучість екосистеми

здатність екосистеми витримувати різкі зміни абіотичного середовища, масові розмноження або зникнення окремих видів, антропогенні навантаження. Сталий (стаціонарне) стан глобальної екосистеми зберігається до тих пір, поки залишається невозмущенной її частина, яка зберігає здатність компенсувати всі антропогенні збурювання, т. Е. Поки не перевищено поріг стійкості. У минулі геологічні періоди биота і навколишнє середовище зберігали стійке, саморегулююча состяние. Несприятливий глобальне поразку (руйнування) навколишнього середовища під впливом діяльності людини порушує стійкість екосистеми, призводить до збоїв в її функціонуванні, що все частіше породжує катастрофічні явища. У зв'язку з цим безпеку екологічна стає невід'ємною частиною життєдіяльності кожної людини, держав, народів і всього світового співтовариства в цілому.

EdwART. Словник термінів МНС 2010