Skip to main content

ВЕРТИКАЛЬНОЕ КОМБІНУВАННЯ ВНИЗ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ КОМБІНУВАННЯ ВНИЗ
(backward integration) Розширення діяльності фірми з включенням в неї виробництва продуктів, які раніше фірма купувала у незалежних постачальників. Як приклад можна привести фірми, що виробляють компоненти для продукції, що випускається ними кінцевої продукції, видобувні мінеральну сировину для задоволення власних потреб, які забезпечують себе електроенергією і навіть мають власні сільськогосподарські підрозділи, які постачають продукти в їх їдальні для працівників. Вертикальне комбінування вниз може здійснюватися з метою підвищення якості надійності поставок використовуваних ресурсів або зміцнення монопольного становища (monopoly power) фірми шляхом позбавлення дійсних або потенційних конкурентів доступу до цих ресурсів.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.