Skip to main content

РОСЛИННІСТЬ Бореального

РОСЛИННІСТЬ Бореального
сукупність тайгових рослинних угруповань. Поширена циркумполярних (Євразія, Північна Америка). Включає різні спільноти, генетично пов'язані з темнохвойними і светлохвойного лісами.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.