Skip to main content

Рослинний покрив

Рослинний покрив
см. Рослинність .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.