Skip to main content

МІНЛИВІСТЬ показника СТІЙКОСТІ

МІНЛИВІСТЬ показника СТІЙКОСТІ
величина, що показує, в якому ступені обсяг готівкових коштів фірми може відрізнятися від запланованого, очікуваного під впливом коливань рівня прибутковості, курсу цінних паперів, валют.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.