Skip to main content

Ціннісних суджень

ціннісних суджень
судження про бажаність або небажаність даного явища, про те, що справедливо і що несправедливо, що має бути і чого не повинно бути.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.