Skip to main content

КОРИСТУВАЧІ НЕДР

КОРИСТУВАЧІ НЕДР

суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, в тому числі юридичні особи та громадяни інших держав, якщо законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації вони наділені правом займаємося виготовленням маться відповідним видом діяльності при користуванні надрами. Користувачі надр на умовах угод про розподіл продукції-громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, юридичні особи, а також створювані на основі договорів про спільну діяльність і не мають статусу юридичної особи об'єднання юридичних осіб (товариства) за умови, що учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з угод про розподіл продукції. Права і обов'язки користувача надр виникають з моменту отримання ліцензії на користування надрами, а при наданні права користування надрами на умовах угоди про розподіл продукції з моменту вступу такої угоди в силу. Користувачами надр для видобутку радіоактивної сировини та захоронення радіоактивних відходів і токсичних речовин можуть бути тільки державні підприємства (закон "Про надра".)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки.Словник 2010

Користувачі надр
суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, в тому числі юридичні особи та громадяни інших держав, якщо законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації вони наділені правом займатися відповідним видом діяльності при користуванні надрами. Користувачі надр на умовах угод про розподіл продукції-громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, юридичні особи, а також створювані на основі договорів про спільну діяльність і не мають статусу юридичної особи об'єднання юридичних осіб (товариства) за умови, що учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з угод про розподіл продукції. Права і обов'язки користувача надр виникають з моменту полученіяліцензіі на користування надрами, а при наданні права користування надрами на умовах угоди про розподіл продукції з моменту вступу такої угоди в силу. Користувачами надр для видобутку радіоактивної сировини та захоронення радіоактивних відходів і токсичних речовин можуть бути тільки державні підприємства (закон "Про надра").

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.