Skip to main content

ТЕРМІНОВІ УГОДИ З процентної ставки

ТЕРМІНОВІ УГОДИ З процентної ставки
(interest-rate futures) Форма фінансових ф'ючерсів, завдяки яким кредитори і позичальники можуть заздалегідь домовитися про ставки, за якими вони зможуть надати в кредит або запозичувати конкретні суми в певні дати в майбутньому. Ці ф'ючерси можуть бути використані або для хеджування, т. Е. Для зниження ризиків, або для спекуляції, приймаючи на себе додаткові ризики заради очікуваних прибутків. Ф'ючерсні контракти з процентними ставками полягають в Великобританії на Лондонській міжнародній біржі фінансових ф'ючерсів і опціонів (London International Financial Futures and Options Exchange, LIFFE).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.