Skip to main content

Некваліфіковану роботу

некваліфіковану роботу
(unskilled work) Робота, яка не потребує формальної кваліфікації або великого досвіду. Така робота має низький соціальний статус і в цілому оплачується погано.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.