Skip to main content

Програма ООН з навколишнього середовища

ЮНЕПорган Генеральної Асамблеї ООН, який був створений в 1972 на базі конфедерації ООН по навколишньому середовищу. Керівним органом ЮНЕП є Рада керуючих, що складається з представників 58 держав, третина яких щорічно переобирається Генеральною Асамблеєю ООН на трирічний термін. Головне завдання ЮНЕП - координація і стимулювання дій різних органів в системі ООН з проблем навколишнього середовища. Діяльність ЮНЕП будується по 3-ма напрямками: оцінка стану навколишнього середовища на основі даних Глобальної системи моніторингу навколишнього середовища, міжнародної довідково-інформаційної системи по навколишньому середовищу і Міжнародного регістра потенційно небезпечних токсичних речовин; дослідження проблем навколишнього середовища, включаючи проблеми наземних екосистем, впливу технологій і промисловості на навколишнє середовище, океани, і прибережні райони, опустелювання, збезлісення, ерозію ґрунтів, забруднення водних ресурсів, атмосферу, руйнування озонового шару Землі, проведення міжнародних експертиз екологічно небезпечних об'єктів; здійснення освітніх і навчальних програм, інформування громадськості з проблем навколишнього середовища, планування і розвиток співпраці, а також розробка законодавчих актів в галузі навколишнього середовища.Штаб-квартира ЮНЕП знаходиться в Найробі, Кенія.

EdwART. Словник термінів МНС 2010