Skip to main content

КОНФЕРЕНЦІЯ Організації Об'єднаних Націй ПО ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТКУ

КОНФЕРЕНЦІЯ Організації Об'єднаних Націй ПО ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТКУ
(ЮНКТАД) (United Nations Conference of Trade and Development, UNCTAD) Організація, утворена в 1964 р в рамках Організації Об'єднаних Націй (ООН). Вона призначена для представництва країн, що розвиваються (Less Developed Country (LDCs) і дій як лобіює групи з метою збільшення допомоги та зміни міжнародного режиму торгівлі та інвестицій на користь країн, що розвиваються. Пропозиції по новому між народному економічному порядку (New International Economic Order (NIEO) прийшли від ЮНКТАД. Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 2000.

Економічний словник. 2000.