Skip to main content

Союзна політика в галузі попередження і ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф

спільна діяльність органів Союзної держави (Російської Федерації і Республіки Білорусь) і органів державної влади держав-учасників, що відображає політичні, соціальні та економічні інтереси союзної держави, держав-учасників, суспільства і громадян, свя Ці вимоги з протидією катастроф. С. п. В області катастроф виходить з положення Договору про створення Союзної держави, за яким до спільного ведення Союзної держави і держав-учасників віднесені спільні дії в галузі попередження природних і техногенних катастроф та ліквідації їх наслідків, в тому числі наслідків аварій на Чорнобильській АЕС . С. п. В області катастроф здійснюється в межах повноважень, добровільно переданих державам-учасникам союзної держави. При цьому враховується збереження їх суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, державного устрою, конституції і інших атрибутів державності. Метою С. п. Є створення Союзною державою спільно з державами-учасниками умов для розробки і здійснення на союзному і національних рівнях системи ефективних заходів щодо захисту громадян Союзної держави і його територій від природних і техногенних катастроф, а також за рішенням окремих проблем надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що не мають масштабів катастроф.

EdwART. Словник термінів МНС 2010