Skip to main content

Одиничною еластичністю

одиничною еластичністю
(unit elasticity) Випадок, коли зміна однієї змінної дорівнює зміні іншого. У разі одиничної еластичності попиту збільшення цін призводить до такого ж падіння необхідної кількості; тому загальний дохід залишається постійним, а граничний дохід дорівнює нулю. Якщо мова йде про еластичність попиту за доходом (income elasticity of demand), то одинична еластичність означає, що при будь-якій даній ціні частка доходу, що витрачається на товар, зі зміною доходу залишається постійною.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.