Skip to main content

ПОСІБНИК по безробіттю

ПОСІБНИК по безробіттю
(unemployment benefit) Виплати безробітним. Країни різняться за рівнем таких платежів: в одних це може бути фіксований рівень, в інших рівень може залежати від їх колишньої зарплати безробітних або від тривалості часу, протягом якого надаються допомоги. Право на отримання допомоги по безробіттю може бути пов'язано з попередніми внесками до страхового фонду по безробіттю. Багато безробітних і їх утриманці отримують допомогу в іншій формі, що підтримує доходи; в Великобританії, наприклад, менше половини всіх безробітних отримують допомогу з безробіття.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.