Skip to main content

БЕЗРОБІТТЯ за Кейнсом

БЕЗРОБІТТЯ за Кейнсом
(Keyncsian unemployment) Безробіття через відсутність ефективного попиту (effective demand) на товари та послуги, при виробництві яких люди могли б бути зайняті. Безробіття за Кейнсом може бути зменшена шляхом використання грошово-кредитної або податково-бюджетної політики для збільшення ефективного попиту. Цю безробіття, яка визначається попитом, слід відрізняти від класичної безробіття (classical unemployment), коли ставки заробітної плати занадто високі щодо продуктивності праці, для того щоб зайнятість приносила прибуток, і від структурного безробіття (structural unemployment), при якій безробітні не володіють навичками, необхідними для перспективних роботодавців, або фірми не мають обладнання, необхідного для прийняття на роботу більшої кількості робочих. Якщо безробіття відноситься до двох останніх видів, більш ефективний попит сам по собі не може її ліквідувати і лише викликає інфляцію.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.