Skip to main content

Нетрадиційні війни

особливі явища суспільного життя , що представляють собою активне протиборство сторін (країн, коаліцій держав, політичних течій, соціальних верств і груп) з використанням невійськових засобів насильства в ім'я досягнення рішучих політичних, економічних чи інших цілей, приводячи щие до глибоких змін в житті держави та інших суб'єктів учасників такого протиборства.

EdwART. Словник термінів МНС 2010