Skip to main content

ДВУХРАЗРИВНАЯ МОДЕЛЬ

ДВУХРАЗРИВНАЯ МОДЕЛЬ
(two-gap model) Концепція, згідно з якою прогресу країн, що розвиваються перешкоджає розрив між внутрішніми заощадженнями та інвестиціями, необхідними для досягнення підйому, і розрив між експортними надходженнями і імпортом, необхідним для розвитку. Згідно з концепцією національних рахунків дані розриви не є незалежними один від одного.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.