Skip to main content

Дванадцяти ДОЛИ

дванадцяти ДОЛИ
метод фінансування витрат державного бюджету, не затвердженого на новий бюджетний рік, при якому витрати на черговий місяць фінансуються в обсязі, рівному дванадцятої частці бюджету за минулий рік.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.