Skip to main content

ТРІОТРОФНАЯ СИСТЕМА

ТРІОТРОФНАЯ СИСТЕМА
(від грец. Tri - три і ... троф, ... трофний) , тричленна система взаємовідносин між кормовими об'єктами, організмом-консументи і його хижаком.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.