Skip to main content

ЗАДАТОК

ЗАДАТОК
гарантійний внесок у вигляді грошової суми або майнових цінностей, переданих одним економічним суб'єктом іншому в якості гарантії виконання прийнятих першим суб'єктом зобов'язань по відношенню до того, кому видано, завдаток. Якщо суб'єкт, що дав завдаток, не виконує взятих ним зобов'язань, то завдаток втрачається, тобто переходить до того, кому він виданий в якості гарантії. Якщо ж зобов'язання виконані, то задаток повертається або зараховується в оплату за виконання зобов'язань. Наприклад, суб'єкт А замовив суб'єкту Б зшити йому пальто і прийняв на себе зобов'язання оплатити готове пальто. В якості гарантії подальшої оплати А видає Б завдаток у вигляді, скажімо, частини вартості готового пальто. Якщо замовник А відмовляється від придбання зшитого йому пальто без достатніх для цього підстав, кравець Б має право не повертати йому завдаток.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.