Skip to main content

Тропопауза

тропопауза
(від грец. Trope - поворот, зміна і pausis - зупинка, припинення), верхня межа тропосфери, де зі збільшенням висоти температура повітря перестає падати; перехідний шар між тропосферой і стратосферой на висоті 8-18 км.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.