Skip to main content

ТРОФОЛЛАКСІС

ТРОФОЛЛАКСІС
(від трофо ... і грец. Allaxis - обмін), обмін їжею і виділеннями залоз , спостережуваний у окремих особин популяцій деяких видів тварин (у бджіл, мурашок, термітів). Трофоллаксіс грає велику роль в передачі інформації від однієї особини до іншої, в консолідації різних зв'язків всередині популяції. Термін запропонував Уілер (1918).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.