Skip to main content

Рівняння ЛОТКИ-Вольтерра

Рівняння ЛОТКИ-Вольтерра
модельні рівняння, запропоновані А. лотків і В. Вольтерра незалежно один від друга в 1925 і 1926 рр. , Які можуть бути використані для моделювання межпопуляціонной конкуренції , взаємовідносин типу хижак - жертва, паразит - господар і інших взаємодій між двома видами. За основу в таких моделях береться логістичне рівняння Ферхульста-Пірла . Див. Також Рівняння міжвидової конкуренції .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.