Skip to main content

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ
фірма, корпорація, компанія, що здійснюють основну частину своїх операцій за межами країни, в якій вона зареєстрована, найчастіше в декількох країнах, де має мережу відділень, філій, підприємств.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.