Skip to main content

Трансакцій

трансакцій
(від лат. transactio - вчинення, договір) 1) банківська операція, яка полягає в перекладі грошових коштів з одного рахунку на інший; 2) угода, угода, що супроводжується взаємними поступками. Можливе написання терміна - транзакція.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.