Skip to main content

ТРОПА УЧЕБНАЯ

тРОПА УЧЕБНАЯ
спеціально обладнаний і ретельно вивчений особливо охороняється шлях (стежка, неширока дорога для велосипедистів) в місцях, де навколишня природа дозволяє екскурсоводам передати знання про природні явища та об'єкти, створити передумови для виховання еко логічного, природоохоронного мислення.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.