Skip to main content

ТРАДИЦІЙНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

ТРАДИЦІЙНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД
народу, що історично склався в ході соціокультурної адаптації до природного оточення комплекс емпіричних, позитивних уявлень, навичок і пов'язаних з їх практичною реалізацією правил і норм, який забезпечує збереження динамічного рав новесія у взаєминах даного народу з даної природним середовищем. Термін запропонував В. Д. Косарєв (1988).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.