Skip to main content

ТОРГОВІ БАР'ЄРИ

ТОРГОВІ БАР'ЄРИ
(trade barriers) Законодавство, інститути або практика, які роблять торгівлю між країнами більш складною і дорогою, ніж торгівля всередині країн. Деякі бар'єри створюються навмисно, щоб перешкодити торгівлі, наприклад тарифи (tariff) - спеціальні податки на імпорт. У багатьох країнах тарифи були сильно зменшені за Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГААТ) (General Agreement on Tariff and Trade) (GATT), a різні групи країн, включаючи Європейський Союз (ЄС) (European Union, EU) і Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) (North American Free Trade Agreement, NAFTA), укладену між Канадою, Мексикою та Сполученими Штатами Америки, скоротили або зовсім знищили тарифи в торгівлі між країнами-членами. Однак інші, нетарифні бар'єри (non-tariff barriers), такі, як квоти і угоди про добровільне обмеження експорту (voluntary export restriction agreements, VER), останнім часом стали загальноприйнятими. Торгові бар'єри виникають також завдяки національним відмінностям в таких питаннях, як стандарти безпеки та охорони здоров'я, вимоги до маркування, приписами, які регулюють ваги та інші одиниці вимірювань. Хоча вони не обов'язково вводяться з наміром створити бар'єр для торгівлі, необхідність модифікувати продукти відповідно до місцевих вимог і підготовка документації, необхідної для посвідчення, це може збільшувати витрати і викликати затримки у міжнародній торгівлі на додаток до тих, які є у внутрішній торгівлі.Ефективні торгові бар'єри виникають внаслідок певної державної контрактної політики (procurement policy), яка часто надає преференційний режим для внутрішніх постачальників на шкоду зовнішнім; це відбувається на основі вимог закону або завдяки кращому знанню місцевих ресурсів. ЄС робить спроби перешкодити прояву подібних пристрастей з боку окремих держав, якщо його члени в цьому зацікавлені, але успіхи більш ніж скромні.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.