Skip to main content

ТОРГИ негласного

тОРГИ негласного
тОРГИ негласного - до участі в них допускається обмежене число покупців товару (державного або іншого замовлення) або самі торги проводяться за відсутності їх прямих учасників спеціальним тендерним комітетом (замовником, якщо продається замовлення), який розглядає письмові пропозиції покупців.
Економічний словник. 2010.

Економічний словник. 2000.