Skip to main content

Токсикантів

токсикантів
(від грец. Toxikon - отрута), отруйна, шкідливий для здоров'я речовину.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.