Skip to main content

ТОТАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ МАРКЕТИНГУ

ТОТАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЯ МАРКЕТИНГУ
( англ. total marketing orientation) підхід до маркетингу, при якому всі плани організації та її дії спрямовані на задоволення запитів споживача при балансі всіх складових частин маркетингу; це вищий рівень розвитку маркетингу в порівнянні з етапом орієнтації на продажу. Обслуговування проданого товару розглядається в цьому випадку як зворотний зв'язок у ланцюзі управління продажем.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.