Skip to main content

Граничної концентрації ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

граничної концентрації ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
граничні нижні і верхні концентрації хімічних елементів в грунтах, водах, повітрі, харчових продуктах, раціонах, рідинах і тканинах організмів, в межах між якими організм здатний регулювати процеси метаболізму. За межами порогові концентрації хімічних елементів спостерігається зрив регулюють процесів, дисфункції, біохімічні зміни обміну речовин, морфологічні зміни організмів, ендемічні хвороби та ін. Великий вклад в обгрунтування біогеохімічної концепції порогових концентрацій хімічних елементів вніс В. В. Ковальський (1963, 1974).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.