Skip to main content

Граничної концентрації В ВОДІ за загальносанітарною ОЗНАКОЮ

граничної концентрації В ВОДІ за загальносанітарною ОЗНАКОЮ
максимальна концентрація забруднюючої речовини, при якій не порушуються процеси самоочищення води водойм.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.