Skip to main content

Тепловодному Оліготрофні СПІЛЬНОТИ

тепловодному Оліготрофні СПІЛЬНОТИ
виділені К. В. Беклемішева (1969) спільноти морських організмів, які розташовуються в субтропічного кругообігу (по два в Тихому й Атлантичному океанах, один - в Індійському) і займають великі площі. Біомаса фіто- і зоопланктону мала, видове різноманіття дуже велике, різко домінуючих видів немає, переважають дрібні тварини з великим числом генерацій; максимум зоопланктону спостерігається після максимуму фітопланктону; значення хижаків велике. Сезонні коливання кількості фіто-і зоопланктону малі, сезонний цикл добре збалансований. Спільноти сильно стратифіковані по вертикалі.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.