Skip to main content

ТЕПЛОВОЇ РЕЖИМ

ТЕПЛОВОЇ РЕЖИМ
кількісні показники динаміки температурного чинника, що мають першорядне значення для життєдіяльності організмів. Тепловий режим визначається широтою місцевості, висотою над рівнем моря і порою року. Тісно пов'язаний зі світловим режимом . На тепловий режим великий вплив робить характер розташування рослинності, життєдіяльність всіх живих організмів, що визначають мікроклімат .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.