Skip to main content

ТЕОРЕМА Гінзбург

ТЕОРЕМА Гінзбург
по Л. Р. Гінзбурга (1973), існування двох і більше видів (популяцій); залежить не від їх початкової чисельності, а від відносних коефіцієнтів конкуренції (F 1 і F 2 ) , які характеризують величини їх чисельності. Тоді рівняння Лотки-Вольтерри виглядають наступним чином:

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.