Skip to main content

Повзуть ПРИВ'ЯЗКА валютних курсів

повзуть ПРИВ'ЯЗКА валютних курсів
(crawling peg exchange rates) Припущення, згідно з яким державна валютна інтервенція повинна приймати форму обмеження швидкості зміни валютного курсу, а не фіксації курсу валюти на певному рівні. "Повзуча прив'язка" здійснюється в декількох формах. Державні органи можуть заздалегідь оприлюднити тенденцію зміни інтервалютного паритету, заявивши про намір регулярно міняти курс національної валюти в певному напрямку, наприклад на 0, 5% в місяць. Можливий також варіант, коли держава вводить межі коливання валютного курсу в будь-якому напрямку, наприклад, обмежує ці коливання 1% в місяць. Нарешті, уряд може ухвалити, що інтервалютний паритет буде постійно змінюватися, з тим, щоб курс валюти залишався рівним середньому ринковим курсом будь-якого минулого періоду, наприклад року. У всіх випадках передбачається, що ринкові курси будуть утримуватися в встановлених межах допустимого відхилення від інтервалютного паритету шляхом інтервенцій на ринок. Перевагою систем "повзучої прив'язки" можна вважати те, що вони дозволяють уникати значних і раптових стрибків валютного курсу і, таким чином, скорочують можливості отримання великих спекулятивних прибутків.Недолік "повзучої прив'язки" полягає в тому, що, якщо вона вводиться, коли валютний курс вже далеко відхилився від рівноважного, процес коригування може надзвичайно затягнутися і валютні резерви (foreign exchange reserves) країни виснажаться раніше, ніж ринкові валютні курси досягнуть рівня рівноваги.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.