Skip to main content

Час залишкового горіння

см. Тривалість гореніяІсточнік: ГОСТ Р 12. 4. 200-99

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010