Skip to main content

Теорії циклічного перенаселення

теорії циклічного перенаселення
концепція, згідно з якою в певних (особливо сприятливих) умовах популяції виявляються в стані перенаселеності, т. е. їх чисельність виходить за межі, які визначаються
ємністю середовища , яка обумовлена ​​абиотическими і біоти ескімі факторами. Такі "прориви" деяких популяцій відбуваються не хаотично, а через регулярні проміжки часу (наприклад, у дрібних гризунів, сарани і ін.). Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

.