Skip to main content

ПРЕДМЕТ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ

ПРЕДМЕТ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ
(necessity) Товар або послуга, споживання яких індивідом при даній ціні збільшується в меншій ступеня в порівнянні зі збільшенням його доходу. Отже, еластичність попиту за доходом (income elasticity of demand) на предмет першої необхідності становить менше одиниці. Ось чому предмети першої необхідності є товарами, на які бідніші люди витрачають більшу частину своїх доходів у порівнянні з більш багатими людьми. Предмет першої необхідності слід відрізняти від предмета розкоші, який є товаром або послугою, споживання яких збільшується в більшому ступені в порівнянні зі збільшенням доходу. Див. Також: малюнок до статті крива Енгеля (Engel curve).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.