Skip to main content

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН Довірителя І АГЕНТА

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН Довірителя І АГЕНТА
(principal-agent problem) Проблема, яка полягає в тому , як особа а може стимулювати особа У діяти заради вигоди а, а не переслідувати свої власні інтереси. Принципал, А, може бути роботодавцем, а агент, В, його службовцям, або ж довіритель може бути акціонером, а агент - директором компанії. Проблема полягає в тому, як знайти стимули, які змусять агентів повідомляти довірителю правдиву інформацію про факти, з якими вони стикаються, про що вживаються ними діях, а також працювати в інтересах принципала. До стимулів відносяться винагороди, такі, як премії або просування по службі в разі успіху, і штрафи, наприклад переклад на менш кваліфіковану роботу або звільнення за невдалі дії.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.